top of page

Naše služby

Vztahy s veřejností­ ​

 

Public Relations

Strategické konzultace

Strategic consultation

Veřejné záležitosti

Public Affairs

​Konzultace 

Consultation

Zprostředkování obchodu 

Mediation of trade

Poradenství

Consulting

Zprostředkování služeb

Mediation services

Analytické služby

Analytical services

bottom of page